Chủ Nhật ngày 14-4-2024. Âm lịch: Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn

tử vi trọn đời

 • 1930  1990 Canh Ngọ  Thất Lý Chi Mã - Ngựa trong nhà Thổ Đất bên đường  
 • 1931  1991 Tân Mùi  Đắc Lộc Chi Dương - Dê có lộc Thổ Đất bên đường  
 • 1932  1992 Nhâm Thân  Thanh Tú Chi Hầu - Khỉ thanh tú Kim Vàng chuôi kiếm 
 • 1933  1993 Quý Dậu  Lâu Túc Kê - Gà nhà gác Kim Vàng chuôi kiếm 
 • 1934  1994 Giáp Tuất  Thủ Thân Chi Cẩu - Chó giữ mình Hỏa Lửa trên núi 
 • 1935  1995 Ất Hợi  Quá Vãng Chi Trư - Lợn hay đi Hỏa Lửa trên núi 
 • 1936  1996 Bính Tý  Điền Nội Chi Thử - Chuột trong ruộng Thủy Nước khe suối
 • 1937  1997 Đinh Sửu  Hồ Nội Chi Ngưu - Trâu trong hồ nước Thủy Nước khe suối
 • 1938  1998 Mậu Dần  Quá Sơn Chi Hổ - Hổ qua rừng Thổ Đất đắp thành 
 • 1939  1999 Kỷ Mão  Sơn Lâm Chi  Thố - Thỏ ở rừng Thổ Đất đắp thành 
 • 1940  2000 Canh Thìn  Thứ Tính Chi Long - Rồng khoan dung Kim Vàng sáp ong 
 • 1941  2001 Tân Tỵ  Đông Tàng Chi Xà - Rắn ngủ đông Kim Vàng sáp ong 
 • 1942  2002 Nhâm Ngọ  Quân Trung Chi Mã - Ngựa chiến Mộc Gỗ cây dương 
 • 1943  2003 Quý Mùi  Quần Nội Chi Dương - Dê trong đàn Mộc Gỗ cây dương 
 • 1944  2004 Giáp Thân  Quá Thụ Chi Hầu - Khỉ leo cây Thủy Nước trong suối 
 • 1945  2005 Ất Dậu  Xướng Ngọ Chi Kê - Gà gáy trưa Thủy Nước trong suối 
 • 1946  2006 Bính Tuất  Tự Miên Chi Cẩu - Chó đang ngủ Thổ Đất nóc nhà 
 • 1947  2007 Đinh Hợi  Quá Sơn Chi Trư - Lợn qua núi Thổ Đất nóc nhà 
 • 1948  2008 Mậu Tý  Thương Nội Chi Trư - Chuột trong kho Hỏa Lửa sấm sét 
 • 1949  2009 Kỷ Sửu  Lâm Nội Chi Ngưu - Trâu trong chuồng Hỏa Lửa sấm sét 
 • 1950  2010 Canh Dần  Xuất Sơn Chi Hổ - Hổ xuống núi Mộc Gỗ tùng bách 
 • 1951  2011 Tân Mão  Ẩn Huyệt Chi Thố - Thỏ trong hang Mộc Gỗ tùng bách 
 • 1952  2012 Nhâm Thìn  Hành Vũ Chi Long - Rồng phun mưa Thủy Nước chảy mạnh 
 • 1953  2013 Quý Tỵ  Thảo Trung Chi Xà - Rắn trong cỏ Thủy Nước chảy mạnh 
 • 1954  2014 Giáp Ngọ  Vân Trung Chi Mã - Ngựa trong mây Kim Vàng trong cát 
 • 1955  2015 Ất Mùi  Kính Trọng Chi Dương - Dê được quý mến Kim Vàng trong cát 
 • 1956  2016 Bính Thân  Sơn Thượng Chi Hầu - Khỉ trên núi Hỏa Lửa trên núi 
 • 1957  2017 Đinh Dậu  Độc Lập Chi Kê - Gà độc thân Hỏa Lửa trên núi 
 • 1958  2018 Mậu Tuất  Tiến Sơn Chi Cẩu - Chó vào núi Mộc Gỗ đồng bằng 
 • 1959  2019 Kỷ Hợi  Đạo Viện Chi Trư - Lợn trong tu viện Mộc Gỗ đồng bằng 
 • 1960  2020 Canh Tý  Lương Thượng Chi Thử - Chuột trên xà Thổ Đất tò vò 
 • 1961  2021 Tân Sửu  Lộ Đồ Chi Ngưu - Trâu trên đường Thổ Đất tò vò 
 • 1962  2022 Nhâm Dần  Quá Lâm Chi Hổ - Hổ qua rừng Kim Vàng pha bạc 
 • 1963  2023 Quý Mão  Quá Lâm Chi Thố - Thỏ qua rừng Kim Vàng pha bạc 
 • 1964  2024 Giáp Thìn  Phục Đầm Chi Lâm - Rồng ẩn ở đầm Hỏa Lửa đèn to 
 • 1965  2025 Ất Tỵ  Xuất Huyệt Chi Xà - Rắn rời hang Hỏa Lửa đèn to 
 • 1966  2026 Bính Ngọ  Hành Lộ Chi Mã - Ngựa chạy trên đường Thủy Nước trên trời 
 • 1967  2027 Đinh Mùi  Thất Quần Chi Dương - Dê lạc đàn Thủy Nước trên trời 
 • 1968  2028 Mậu Thân  Độc Lập Chi Hầu - Khỉ độc thân Thổ Đất nền nhà 
 • 1969  2029 Kỷ Dậu  Báo Hiệu Chi Kê - Gà gáy Thổ Đất nền nhà 
 • 1970  2030 Canh Tuất  Tự Quan Chi Cẩu - Chó nhà chùa Kim Vàng trang sức 
 • 1971  2031 Tân Hợi  Khuyên Dưỡng Chi Trư - Lợn nuôi nhốt Kim Vàng trang sức 
 • 1972  2032 Nhâm Tý  Sơn Thượng Chi Thử - Chuột trên núi Mộc Gỗ cây dâu 
 • 1973  2033 Quý Sửu  Lan Ngoại Chi Ngưu - Trâu ngoài chuồng Mộc Gỗ cây dâu 
 • 1974  2034 Giáp Dần  Lập Định Chi Hổ - Hổ tự lập Thủy Nước khe lớn 
 • 1975  2035 Ất Mão  Đắc Đạo Chi Thố - Thỏ đắc đạo Thủy Nước khe lớn 
 • 1976  2036 Bính Thìn  Thiên Thượng Chi Long - Rồng trên trời Thổ Đất pha cát 
 • 1977  2037 Đinh Tỵ  Đầm Nội Chi Xà - Rắn trong đầm Thổ Đất pha cát 
 • 1978  2038 Mậu Ngọ  Cứu Nội Chi Mã - Ngựa trong chuồng Hỏa Lửa trên trời 
 • 1979  2039 Kỷ Mùi  Thảo Dã Chi Dương - Dê đồng cỏ Hỏa Lửa trên trời 
 • 1980  2040 Canh Thân  Thực Quả Chi Hầu - Khỉ ăn hoa quả Mộc Gỗ cây lựu đá
 • 1981  2041 Tân Dậu  Long Tàng Chi Kê - Gà trong lồng Mộc Gỗ cây lựu đá
 • 1982  2042 Nhâm Tuất  Cố Gia Chi Khuyển - Chó về nhà Thủy Nước biển lớn 
 • 1983  2043 Quý Hợi  Lâm Hạ Chi Trư - Lợn trong rừng Thủy Nước biển lớn 
 • 1984  2044 Giáp Tý  Ốc Thượng Chi Thử - Chuột ở nóc nhà Kim Vàng trong biển 
 • 1985  2045 Ất Sửu  Hải Nội Chi Ngưu - Trâu trong biển Kim Vàng trong biển 
 • 1986  2046 Bính Dần  Sơn Lâm Chi Hổ - Hổ trong rừng Hỏa Lửa trong lò 
 • 1987  2047 Đinh Mão  Vọng Nguyệt Chi Thố - Thỏ ngắm trăng Hỏa Lửa trong lò 
 • 1988  2048 Mậu Thìn  Thanh Ôn Chi Long - Rồng trong sạch, ôn hoà Mộc Gỗ rừng già 
 • 1989  2049 Kỷ Tỵ  Phúc Khí Chi Xà - Rắn có phúc Mộc Gỗ rừng già